تبلیغات
تاریخ ما - حیوان واقعی هک شده در تخت جمشید

این موجود در سواحل نیویورک پیدا شده و براستی شباهت قابل توجهی به پیکره های سرستون های تخت جمشید دارد…آیا این موجود در ایران بوده؟
چرا در تخت جمشید چنین مجسمه ای وجود دارد؟ 

شاهان هخامنشی تمایلی برای نصب این مجسمه در داخل تالارهای  اصلی کاخ نداشتند.

«سگشیر»جانوری که امریکا برای کاربرد پلیسی و نظامی خلق کرده است.

یک کارشناس شهر سازی وتاریخ از آلمان، گمانه زنی خبر روزگذشته در باره آن حیوان عجیب و مجسمه های تخت جمشید را تائید می کند.

این موجود در سواحل montauk ,newyork پیدا شده و براستی شباهت قابل توجهی به پیکره های سرستون های تخت جمشید دارد.

فقط به این نکته توجه کنید که در شمال شرقی محل پیدا شدن این موجود، جزایری بنام plum island هست که مکانی فوق سری نظامی امریکاست.

بنا بر شنیده ها، در این مکان کنترل شده انواع آزمایشات ژنتیکی روی موجودات مختلف انجام میگیرد و با دستکاری ژنتیکی موجوداتی خلق می شوند که می توانند کاربرد نظامی داشته باشند. از جمله «سگشیر» که توانائی های چند حیوان قدرتمند را دارد.

مثلا فکی مانند عقاب، دندانها و پنجه هائی مانند شیر و از همه مهم تر، توانائی های مغزی و آموزشی در حد یک سگ آموزش دیده برای جنگ ها و نبرد های شهری.


پارسی پاتوق | wWw.ParsiPatogh.com

پارسی پاتوق | wWw.ParsiPatogh.com

پارسی پاتوق | wWw.ParsiPatogh.com

پارسی پاتوق | wWw.ParsiPatogh.comhttp://www.parsipatogh.com