تبلیغات
تاریخ ما - مانی و مانویت
جمعه 19 فروردین 1390

مانی و مانویت

   نوشته شده توسط: محمد ظهرابی    نوع مطلب :دین و مذهب ،

Mani Ancient.ir 3 مانی نقاش | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | 
Tarikhema.ir

مانى ؟
مانى یا مانس از پدر و مادرى ایرانى در بابل به سال ۲۱۵ میلادى متولد شد. پدر و مادر او با خاندان اشکانى خویشاوندى داشتند. نام پدر مانى فَتَکْ بود و نام مادرش نُوشیتْ یا پُوسیتْ یا مریم و از خانواده کمسرکان بود. مانى بى شک ایرانى بوده است . ولادت او در بابل دلیل بیگانه بودن او نیست ، زیرا که در آن روزگار منطقه بابل و پیرامون آن جزء شاهنشاهى ساسانى بود. برخى تصور کرده اند که نام مانى سریانى است ، ولى این قطعى نیست . احتمال دارد که مانگ به معنى ماه باشد؛ زیرا در لهجه ایرانى سنگسرى به ماه مانگ گفته مى شود.

Mani Ancient.ir 3 مانی نقاش | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | 
Tarikhema.ir

مانى ؟
مانى یا مانس از پدر و مادرى ایرانى در بابل به سال ۲۱۵ میلادى متولد شد. پدر و مادر او با خاندان اشکانى خویشاوندى داشتند. نام پدر مانى فَتَکْ بود و نام مادرش نُوشیتْ یا پُوسیتْ یا مریم و از خانواده کمسرکان بود. مانى بى شک ایرانى بوده است . ولادت او در بابل دلیل بیگانه بودن او نیست ، زیرا که در آن روزگار منطقه بابل و پیرامون آن جزء شاهنشاهى ساسانى بود. برخى تصور کرده اند که نام مانى سریانى است ، ولى این قطعى نیست . احتمال دارد که مانگ به معنى ماه باشد؛ زیرا در لهجه ایرانى سنگسرى به ماه مانگ گفته مى شود.
تصویر خیالى موجود از مانى با هلالى احاطه شده که قرینه اى بر صحت این ادعا است . هر چند آثار مانى به زبان سریانى نوشته شده ، ولى او ایرانى است . باید دانست که زبان سریانى تا حدى جنبه زبان علمى در ایران  باستان داشته است .
دین مانى یکى از شاخه هاى دین  زرتشت بود و عقیده به دوگرائى مسلما از دین زرتشت اقتباس شده بود، ولى از گنوز یا عرفان ترسائى هم تاءثیر پذیرفته بود. مبلغان دین مانى هر جا مى رفتند، دین مانى را با مقتضیات محلى تطبیق مى دادند؛ در شرق خود را زرتشتى و در غرب ترسائى معرفى مى کردند. به این دلیل در جهان غرب مانى به عنوان یکى از بدعت گذاران مسیحى معرفى شده است .

Mani Ancient.ir 2 مانی نقاش | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | 
Tarikhema.ir

مانى آئین زرتشت را مطالعه کرد و خود را مصلح آن شناخت ،   هند را سیاحت کرد و با عقاید بودائى آشنا شد، سپس به ایران بازگشت و به تبلیغ دین جدید پرداخت و آن را با ادیان زرتشتى و بودائى و مسیحى مطابقت داد. سپس تحت تعقیب روحانیون زرتشتى قرار گرفت و محکوم گردید و در سال ۲۷۶ میلادى در سن شصت سالگى مصلوب شد: روز یکشنبه ۲۰ مارس ۲۴۲ میلادى در شهر تیسفون روز جشن بود، روز تاجگذارى شاه جدید،  شاپور اول فرزند اردشیر بابکان که ۱۶ سال پیشتر بر خاندان اشکانى چیره شده بود و دودمان ساسانى را پى افکنده بود.
در این روز مرد جوانى به نام مانى در کوچه و بازار شهر اعلام کرد که پیامبر آئین نوى است . در سال ۲۴۲ میلادى مانى جوانى ۲۶ ساله بود. ولى هنگامى که بهرام نوه شاپور او را به قتل رسانید، شصت سال داشت .
بهرام دستور داد تا پوست او را کندند و پر از کاه کردند و به یکى از دروازه هاى شهر جندى شاپور در شرق شوش آویزان کردند. این دروازه تا چند سده بعد به نام دروازه مانى نامیده مى شد. بهرام نه تنها مانى را کشت ، بلکه کوشش کرد که دین او را یکسره از بیخ و بن براندازد. ولى کوشش او بى نتیجه ماند و مانى گرى در نتیجه تعقیب و زجر شکنجه ، آئین زیرزمینى شد. مانى آثارى از خود به یادگار گذاشت که فهرست آنها چنین است :
۱- شاپورگان ، به زبان پهلوى .
۲-
انجیل زنده یا جاویدان .
۳-
گنجینه زندگى .
۴-
پراگماتیا کتاب اعمال .
۵-
کتاب رازها.
۶-
کتاب دیوها.
بیشتر این کتابها یا رساله ها به زبان سریانى و یا زبان آرامى خاورى نوشته شده است . ۱
پیروان مانى کتابهایى جعل کرده و به او نسبت دادند، مانند کتاب کفالایا فصول که به منظور ترویج دین مانى نوشته شده بود و آثار دیگر از قبیل نیایش ها و مواعظ و تاریخ ‌هاى جامعه مانوى و یا عبارات خستوانى و غیره ؛ ولى هیچکدام از این نوشته ها پایه هاى اصلى دین وى را متزلزل نکرده اند. روزگارى دراز تنها منبع اطلاعات موجود درباره مانى ، نوشته هاى مخالفان دین وى بود که به منظور رد و جرح عقاید مانى نوشته شده بود. ولى کشفهاى بسیار مهم سالهاى آخر سده ۱۹ و آغاز سده ۲۰ میلادى که در منطقه تورفان و ترکستان چین ، و در کان سو و در غارهاى نزدیک تُوْنْ – هُونْگ و نیز نوشته هائى که در فیوم ۱۹۳۱ م در مدینه مادى بدست آمد، مدارک بسیار استوار و اصیل در اختیار پژوهندگان گذاشت . این مدارک که عبارت از کتابها و نوشته هاى پوسیده با تجلید و نقاشى هاى زیباست ، هنوز کاملا خوانده نشده است . بخش مهمى از این نوشته ها به زبان اصلى نویسندگان آن بدست ما نرسیده ، بلکه بیشتر ترجمه هایى است به زبان چینى یا ایغورى یا به یکى از زبانهاى ایرانى سغدى ، پارتى ، پارسى در ترکستان و یا به زبان قبطى در مصر. نوشته هاى مانى به چندین زبان تاءلیف و ترجمه شده است .

Mani Ancient.ir 1 مانی نقاش | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | 
Tarikhema.irواژه مانى را که در منابع اروپائى مانیکه یا مانیخه خوانده مى شود، بعضى ها تحریف مانى حى دانسته اند؛ ولى این احتمال بعید به نظر مى رسد. در پاره یى از نوشته هاى کهن گفته شده که مانى لنگ بوده است . این تهمت معاندین دین مانى است ؛ زیرا که او پیوسته در سفر بوده و تبلیغ مى کرده است و وجود چنین نقصى در او احتمال بسیار ضعیفى است .
زادگاه مانى ظاهرا بابل بوده ، ولى ریشه خاندان وى از همدان بوده و در سال ۲۱۶ میلادى بدنیا آمده ؛ یعنى در روزگار پادشاهى اردوان اشکانى . پوئش بعید نمى داند که مانى با اینکه در سالهاى نخستین دوران ساسانى خود را مبعوث دانسته و دین خود را آشکار کرده است ، از تاءثیر دوران پادشاهان اشکانى که یونانى منش بودند و به دین زرتشت دلبستگى کمى داشتند برکنار نمانده و در صدد برآمده باشد تا دین نوى به جهانیان عرضه کند… ۳ در متون مکشوفه قبطى و تو زمانى جریان اتهام و احضار مانى به دربار بهرام شاه چنین آمده است : مانى حتى لحظه یى خود را ناتوان احساس نکرد، تا به هرمزد اردشیر رسید. سپس خواست تا راهى کشور کوشانها بشود؛ ولى راه را بر وى بستند.
در آنجا مانى با دلى سرشار از نومیدى و خشم بسوى شوش روانه شد… و سرانجام به تیسفون رسید. در طول سفر، مانى گاهى اشاره به مصلوب شدن خود مى کرد و مى گفت مرا ببینید تا از دیدار من سیر شوید. تن من بزودى از شما دور خواهد شد. سپس دستورهاى دقیقى به همراهان خود داده ، گفت : مراقب کتابهاى من باشید، از نزدیکان و وابستگان من پرستارى کنید…
مانى چون به درگاه بهرام رسید… شهریار بر سر سفره بود… و درباریان خبر دادند مانى آمده و در ورودى کاخ منتظر است . شاه فرمود که به مانى بگوئید که منتظر ایستاده باش که من خود پیش تو مى آیم … بهرام گفت : شما به چه درد مى خوردید؟ نه به جنگ مى روید و نه به شکار، شاید وجود شما به عنوان پزشک شفابخش سودمند باشد، ولى همین کار نیز از شما ساخته نیست .
خدایگان در پاسخ گفت : از من هیچ زیانى به شما نرسیده ، من به شما و خاندانتان خدمتها کرده ام ، من بسیارى از خدمتگزاران شما را از شر افسونگران و دیوان رها کرده ام و گروهى دیگر را که بیمار بودند، شفا بخشیدم و…
بهرام با لحنى استهزاآمیز از وى پرسیده بود: چه کسى به تو گفته است که کارهاى تو مهمتر از کارهاى این جهان است ؟
خدایگان مانى در پاسخ گفت : از همه بزرگان و اشراف که در اینجا حضور دارند بپرس تا به تو بگویند درباره من چه مى دانند، من استادى ندارم و دانش خود را از هیچ آموزگارى فرا نگرفته ام … آموزگاران من خدا و فرشتگان اند، من حامل پیامى هستم که خدا بر من فرستاده …
شهریار گفت : چرا ایزد بزرگوار تو را به عنوان آورنده پیام خود برگزیده است ، در حالى که سرور و دارنده این سرزمین ماییم نه تو…
خدایگان در پاسخ گفت : فرمان و نیرو از آن یزدان است ، نه تو… هر نظرى درباره من دارى از آن نمى گریزم …
شهریار فرمود که زنجیر به دست و پاى خدایگان نهادند و وى را به زندان بردند.

http://tarikhema.ir/

http://viabiovit.com/viagra-canada-pharmacy.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:24 ق.ظ

This is nicely expressed. !
buying viagra in china buy viagra walgreens order online viagra sildenafil online uk pharmacy viagra prices viagra online cheap uk viagra at pharmacy viagra cheap no prescription how do i order viagra online order viagra online usa
http://kawanboni.com/
یکشنبه 21 مرداد 1397 07:24 ب.ظ

Seriously all kinds of useful tips.
cialis e hiv calis overnight cialis tadalafil cialis canada 200 cialis coupon costo in farmacia cialis compare prices cialis uk canadian cialis legalidad de comprar cialis cialis wir preise
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:23 ق.ظ

Good content. Many thanks!
the best site cialis tablets dosagem ideal cialis cialis 20 mg cost low cost cialis 20mg effetti del cialis buy cialis online cheapest acheter cialis kamagra only best offers 100mg cialis cialis coupon tadalafil
Cialis prices
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:22 ق.ظ

Incredible tons of valuable info!
acheter cialis meilleur pri cheap cialis callus cialis without a doctor's prescription cialis super kamagra cialis 30 day sample cialis y deporte cialis sicuro in linea miglior cialis generico buy cialis online cheapest
Generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 05:53 ب.ظ

You actually suggested that really well!
cialis name brand cheap prix cialis once a da cialis daily new zealand generic cialis 20mg uk cialis 20mg preis cf buy cialis online cheapest cialis tablets australia discount cialis we like it safe cheap cialis we like it cialis price
Viagra sans ordonnance
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:37 ق.ظ

Great forum posts. Thanks a lot.
where can i buy cheap viagra how to buy viagra where to buy viagra in malaysia viagra how to get a prescription get a prescription for viagra online generic levitra generic viagra online usa prices for viagra how to purchase viagra online where to buy cheap viagra
Generic cialis
جمعه 17 فروردین 1397 05:08 ب.ظ

You actually expressed that terrifically.
enter site 20 mg cialis cost ou trouver cialis sur le net cialis from canada bulk cialis cialis italia gratis we use it 50 mg cialis dose generic cialis generic cialis levitra precios de cialis generico brand cialis nl
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 12:18 ب.ظ

Thanks! Useful stuff!
buy cialis uk no prescription deutschland cialis online viagra cialis levitra cialis side effects cialis generico postepay cialis with 2 days delivery cialis professional yohimbe canadian discount cialis cialis uk cialis with 2 days delivery
What is the Ilizarov method?
دوشنبه 27 شهریور 1396 03:55 ب.ظ
Howdy! This blog post could not be written any better!
Looking at this article reminds me of my previous roommate!
He constantly kept talking about this. I will send this article to him.

Fairly certain he'll have a great read. Thanks for sharing!
Can you get an operation to make you taller?
دوشنبه 27 شهریور 1396 02:05 ب.ظ
What's up friends, its wonderful piece of writing about tutoringand fully explained,
keep it up all the time.
How much does it cost to lengthen your legs?
دوشنبه 30 مرداد 1396 08:16 ق.ظ
Great goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you are just too great.
I actually like what you've acquired here, certainly like what you're saying and the way in which you say it.
You make it enjoyable and you still take care of to
keep it wise. I can not wait to read far more from you.
This is really a tremendous site.
foot pain in the arch
دوشنبه 5 تیر 1396 10:19 ق.ظ
Thanks for finally writing about >تاریخ ما - مانی و مانویت <Liked it!
Ernest
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:47 ب.ظ
Hi there everyone, it's my first pay a quick visit at this
web page, and article is genuinely fruitful in support of me,
keep up posting such posts.
tessieevett.wordpress.com
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 11:53 ق.ظ
Thanks for your marvelous posting! I definitely enjoyed
reading it, you may be a great author. I will make certain to bookmark your blog and may come back very soon.
I want to encourage yourself to continue your great work, have a nice day!
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 06:43 ق.ظ
I read this article completely concerning the comparison of newest and preceding technologies, it's amazing article.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر