تبلیغات
تاریخ ما - مانی و مانویت
جمعه 19 فروردین 1390

مانی و مانویت

   نوشته شده توسط: محمد ظهرابی    نوع مطلب :دین و مذهب ،

Mani Ancient.ir 3 مانی نقاش | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | 
Tarikhema.ir

مانى ؟
مانى یا مانس از پدر و مادرى ایرانى در بابل به سال ۲۱۵ میلادى متولد شد. پدر و مادر او با خاندان اشکانى خویشاوندى داشتند. نام پدر مانى فَتَکْ بود و نام مادرش نُوشیتْ یا پُوسیتْ یا مریم و از خانواده کمسرکان بود. مانى بى شک ایرانى بوده است . ولادت او در بابل دلیل بیگانه بودن او نیست ، زیرا که در آن روزگار منطقه بابل و پیرامون آن جزء شاهنشاهى ساسانى بود. برخى تصور کرده اند که نام مانى سریانى است ، ولى این قطعى نیست . احتمال دارد که مانگ به معنى ماه باشد؛ زیرا در لهجه ایرانى سنگسرى به ماه مانگ گفته مى شود.

Mani Ancient.ir 3 مانی نقاش | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | 
Tarikhema.ir

مانى ؟
مانى یا مانس از پدر و مادرى ایرانى در بابل به سال ۲۱۵ میلادى متولد شد. پدر و مادر او با خاندان اشکانى خویشاوندى داشتند. نام پدر مانى فَتَکْ بود و نام مادرش نُوشیتْ یا پُوسیتْ یا مریم و از خانواده کمسرکان بود. مانى بى شک ایرانى بوده است . ولادت او در بابل دلیل بیگانه بودن او نیست ، زیرا که در آن روزگار منطقه بابل و پیرامون آن جزء شاهنشاهى ساسانى بود. برخى تصور کرده اند که نام مانى سریانى است ، ولى این قطعى نیست . احتمال دارد که مانگ به معنى ماه باشد؛ زیرا در لهجه ایرانى سنگسرى به ماه مانگ گفته مى شود.
تصویر خیالى موجود از مانى با هلالى احاطه شده که قرینه اى بر صحت این ادعا است . هر چند آثار مانى به زبان سریانى نوشته شده ، ولى او ایرانى است . باید دانست که زبان سریانى تا حدى جنبه زبان علمى در ایران  باستان داشته است .
دین مانى یکى از شاخه هاى دین  زرتشت بود و عقیده به دوگرائى مسلما از دین زرتشت اقتباس شده بود، ولى از گنوز یا عرفان ترسائى هم تاءثیر پذیرفته بود. مبلغان دین مانى هر جا مى رفتند، دین مانى را با مقتضیات محلى تطبیق مى دادند؛ در شرق خود را زرتشتى و در غرب ترسائى معرفى مى کردند. به این دلیل در جهان غرب مانى به عنوان یکى از بدعت گذاران مسیحى معرفى شده است .

Mani Ancient.ir 2 مانی نقاش | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | 
Tarikhema.ir

مانى آئین زرتشت را مطالعه کرد و خود را مصلح آن شناخت ،   هند را سیاحت کرد و با عقاید بودائى آشنا شد، سپس به ایران بازگشت و به تبلیغ دین جدید پرداخت و آن را با ادیان زرتشتى و بودائى و مسیحى مطابقت داد. سپس تحت تعقیب روحانیون زرتشتى قرار گرفت و محکوم گردید و در سال ۲۷۶ میلادى در سن شصت سالگى مصلوب شد: روز یکشنبه ۲۰ مارس ۲۴۲ میلادى در شهر تیسفون روز جشن بود، روز تاجگذارى شاه جدید،  شاپور اول فرزند اردشیر بابکان که ۱۶ سال پیشتر بر خاندان اشکانى چیره شده بود و دودمان ساسانى را پى افکنده بود.
در این روز مرد جوانى به نام مانى در کوچه و بازار شهر اعلام کرد که پیامبر آئین نوى است . در سال ۲۴۲ میلادى مانى جوانى ۲۶ ساله بود. ولى هنگامى که بهرام نوه شاپور او را به قتل رسانید، شصت سال داشت .
بهرام دستور داد تا پوست او را کندند و پر از کاه کردند و به یکى از دروازه هاى شهر جندى شاپور در شرق شوش آویزان کردند. این دروازه تا چند سده بعد به نام دروازه مانى نامیده مى شد. بهرام نه تنها مانى را کشت ، بلکه کوشش کرد که دین او را یکسره از بیخ و بن براندازد. ولى کوشش او بى نتیجه ماند و مانى گرى در نتیجه تعقیب و زجر شکنجه ، آئین زیرزمینى شد. مانى آثارى از خود به یادگار گذاشت که فهرست آنها چنین است :
۱- شاپورگان ، به زبان پهلوى .
۲-
انجیل زنده یا جاویدان .
۳-
گنجینه زندگى .
۴-
پراگماتیا کتاب اعمال .
۵-
کتاب رازها.
۶-
کتاب دیوها.
بیشتر این کتابها یا رساله ها به زبان سریانى و یا زبان آرامى خاورى نوشته شده است . ۱
پیروان مانى کتابهایى جعل کرده و به او نسبت دادند، مانند کتاب کفالایا فصول که به منظور ترویج دین مانى نوشته شده بود و آثار دیگر از قبیل نیایش ها و مواعظ و تاریخ ‌هاى جامعه مانوى و یا عبارات خستوانى و غیره ؛ ولى هیچکدام از این نوشته ها پایه هاى اصلى دین وى را متزلزل نکرده اند. روزگارى دراز تنها منبع اطلاعات موجود درباره مانى ، نوشته هاى مخالفان دین وى بود که به منظور رد و جرح عقاید مانى نوشته شده بود. ولى کشفهاى بسیار مهم سالهاى آخر سده ۱۹ و آغاز سده ۲۰ میلادى که در منطقه تورفان و ترکستان چین ، و در کان سو و در غارهاى نزدیک تُوْنْ – هُونْگ و نیز نوشته هائى که در فیوم ۱۹۳۱ م در مدینه مادى بدست آمد، مدارک بسیار استوار و اصیل در اختیار پژوهندگان گذاشت . این مدارک که عبارت از کتابها و نوشته هاى پوسیده با تجلید و نقاشى هاى زیباست ، هنوز کاملا خوانده نشده است . بخش مهمى از این نوشته ها به زبان اصلى نویسندگان آن بدست ما نرسیده ، بلکه بیشتر ترجمه هایى است به زبان چینى یا ایغورى یا به یکى از زبانهاى ایرانى سغدى ، پارتى ، پارسى در ترکستان و یا به زبان قبطى در مصر. نوشته هاى مانى به چندین زبان تاءلیف و ترجمه شده است .

Mani Ancient.ir 1 مانی نقاش | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | 
Tarikhema.irواژه مانى را که در منابع اروپائى مانیکه یا مانیخه خوانده مى شود، بعضى ها تحریف مانى حى دانسته اند؛ ولى این احتمال بعید به نظر مى رسد. در پاره یى از نوشته هاى کهن گفته شده که مانى لنگ بوده است . این تهمت معاندین دین مانى است ؛ زیرا که او پیوسته در سفر بوده و تبلیغ مى کرده است و وجود چنین نقصى در او احتمال بسیار ضعیفى است .
زادگاه مانى ظاهرا بابل بوده ، ولى ریشه خاندان وى از همدان بوده و در سال ۲۱۶ میلادى بدنیا آمده ؛ یعنى در روزگار پادشاهى اردوان اشکانى . پوئش بعید نمى داند که مانى با اینکه در سالهاى نخستین دوران ساسانى خود را مبعوث دانسته و دین خود را آشکار کرده است ، از تاءثیر دوران پادشاهان اشکانى که یونانى منش بودند و به دین زرتشت دلبستگى کمى داشتند برکنار نمانده و در صدد برآمده باشد تا دین نوى به جهانیان عرضه کند… ۳ در متون مکشوفه قبطى و تو زمانى جریان اتهام و احضار مانى به دربار بهرام شاه چنین آمده است : مانى حتى لحظه یى خود را ناتوان احساس نکرد، تا به هرمزد اردشیر رسید. سپس خواست تا راهى کشور کوشانها بشود؛ ولى راه را بر وى بستند.
در آنجا مانى با دلى سرشار از نومیدى و خشم بسوى شوش روانه شد… و سرانجام به تیسفون رسید. در طول سفر، مانى گاهى اشاره به مصلوب شدن خود مى کرد و مى گفت مرا ببینید تا از دیدار من سیر شوید. تن من بزودى از شما دور خواهد شد. سپس دستورهاى دقیقى به همراهان خود داده ، گفت : مراقب کتابهاى من باشید، از نزدیکان و وابستگان من پرستارى کنید…
مانى چون به درگاه بهرام رسید… شهریار بر سر سفره بود… و درباریان خبر دادند مانى آمده و در ورودى کاخ منتظر است . شاه فرمود که به مانى بگوئید که منتظر ایستاده باش که من خود پیش تو مى آیم … بهرام گفت : شما به چه درد مى خوردید؟ نه به جنگ مى روید و نه به شکار، شاید وجود شما به عنوان پزشک شفابخش سودمند باشد، ولى همین کار نیز از شما ساخته نیست .
خدایگان در پاسخ گفت : از من هیچ زیانى به شما نرسیده ، من به شما و خاندانتان خدمتها کرده ام ، من بسیارى از خدمتگزاران شما را از شر افسونگران و دیوان رها کرده ام و گروهى دیگر را که بیمار بودند، شفا بخشیدم و…
بهرام با لحنى استهزاآمیز از وى پرسیده بود: چه کسى به تو گفته است که کارهاى تو مهمتر از کارهاى این جهان است ؟
خدایگان مانى در پاسخ گفت : از همه بزرگان و اشراف که در اینجا حضور دارند بپرس تا به تو بگویند درباره من چه مى دانند، من استادى ندارم و دانش خود را از هیچ آموزگارى فرا نگرفته ام … آموزگاران من خدا و فرشتگان اند، من حامل پیامى هستم که خدا بر من فرستاده …
شهریار گفت : چرا ایزد بزرگوار تو را به عنوان آورنده پیام خود برگزیده است ، در حالى که سرور و دارنده این سرزمین ماییم نه تو…
خدایگان در پاسخ گفت : فرمان و نیرو از آن یزدان است ، نه تو… هر نظرى درباره من دارى از آن نمى گریزم …
شهریار فرمود که زنجیر به دست و پاى خدایگان نهادند و وى را به زندان بردند.

http://tarikhema.ir/

Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:10 ب.ظ

You actually revealed it superbly!
viagra cialis levitra generic cialis at walmart cialis y deporte female cialis no prescription cialis 20 mg effectiveness buy cialis online nz recommended site cialis kanada cialis efficacit il cialis quanto costa cialis canadian drugs
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:41 ق.ظ

Thanks. Helpful information!
how to purchase cialis on line the best choice cialis woman miglior cialis generico cialis prezzo di mercato discount cialis cialis generika cialis 5 mg effetti collateral cialis tadalafil cialis lowest price cialis pills in singapore
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:22 ق.ظ

Very good stuff. With thanks.
cialis canada buy cialis sample pack cialis authentique suisse low dose cialis blood pressure price cialis wal mart pharmacy cialis 20mg american pharmacy cialis cialis tablets generic cialis 20mg tablets wow look it cialis mexico
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 10:53 ب.ظ

Many thanks. Wonderful information.
rx cialis para comprar 5 mg cialis coupon printable cialis sicuro in linea import cialis cialis billig cialis tablets cialis pills boards cialis online napol cialis generico postepay cialis generika in deutschland kaufen
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 11:58 ق.ظ

Awesome postings. Thank you!
click now cialis from canada buy cialis online nz cipla cialis online tadalafil 10 mg generic cialis at walmart no prescription cialis cheap calis cialis 5 mg buy cialis daily reviews buy cialis sample pack
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 12:23 ق.ظ

Beneficial stuff. Thank you!
cialis flussig cialis online deutschland acheter du cialis a geneve cialis 20mg prix en pharmacie where cheapest cialis cialis 100mg suppliers cialis 10mg prix pharmaci canadian discount cialis tarif cialis france cialis cuantos mg hay
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 11:26 ق.ظ

Thank you! I value it.
try it no rx cialis cialis 5mg billiger bulk cialis sialis cialis online holland cialis manufacturer coupon cialis kaufen wo generico cialis mexico cialis 20 mg effectiveness cialis generico en mexico
buy cialis online no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 11:56 ب.ظ

Terrific facts. Thanks.
cialis without a doctor's prescription only here cialis pills generic cialis in vietnam if a woman takes a mans cialis deutschland cialis online cialis flussig cialis 100mg suppliers deutschland cialis online buy cialis cialis uk
buy cialis with no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 10:49 ق.ظ

Thanks a lot! A good amount of write ups.

acquisto online cialis order cialis from india generic cialis pro the best choice cialis woman cialis arginine interactio only best offers cialis use buy cialis uk no prescription cialis pas cher paris cialis cost cialis generico in farmacia
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 12:01 ق.ظ

Amazing stuff. Regards.
tadalafil generic cheap cialis cialis y deporte price cialis per pill free generic cialis viagra or cialis how to buy cialis online usa cialis for sale south africa wow cialis 20 generic cialis at walmart
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 10:46 ق.ظ

Seriously many of fantastic knowledge!
cialis free trial canadian cialis precios de cialis generico calis 200 cialis coupon cialis 5 effetti collaterali free cialis cialis generique cialis tablets for sale miglior cialis generico
buy cialis online us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 11:27 ب.ظ

With thanks, Loads of material.

how do cialis pills work cialis per paypa legalidad de comprar cialis cialis pas cher paris price cialis best cialis kaufen bankberweisung cialis soft tabs for sale we use it cialis online store sialis generic cialis with dapoxetine
Buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 11:43 ق.ظ

Thanks, Loads of material!

only now cialis 20 mg tadalafil 20 mg price cialis wal mart pharmacy callus dosagem ideal cialis order cialis from india pastillas cialis y alcoho precios de cialis generico cialis dosage amounts buy cialis online nz
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 12:25 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
cialis usa cost cialis canada on line how does cialis work prezzo di cialis in bulgaria 40 mg cialis what if i take cialis 50 mg soft tab canadian discount cialis cialis et insomni cialis online holland prescription doctor cialis
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:39 ق.ظ

You said this superbly!
we like it cialis price price cialis best cialis tablets for sale brand cialis nl cialis purchasing cialis soft tabs for sale deutschland cialis online cialis pills in singapore cialis dosage tadalafil 20mg
buy cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:21 ب.ظ

Many thanks, A lot of posts!

40 mg cialis what if i take cialis purchasing cialis 5 mg buy how much does a cialis cost cialis 20 mg canadian drugs generic cialis ou trouver cialis sur le net cialis cost enter site 20 mg cialis cost generic cialis 20mg tablets
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:15 ق.ظ

Thanks! A lot of posts!

canadian discount cialis how to buy cialis online usa acquistare cialis internet cialis online deutschland cialis side effects look here cialis order on line cialis 30 day trial coupon cialis prezzo di mercato sialis cialis australian price
cheap 20mg levitra
چهارشنبه 18 مهر 1397 10:56 ب.ظ

Lovely information. Regards!
levitra 10 mg prezzo levitra prices cheap 20mg levitra buy levitra 20 mg vardenafil levitra 20mg buy levitra 10mg buy levitra generic buy levitra online buy levitra online
Cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 11:19 ب.ظ

Excellent advice. With thanks!
acheter cialis kamagra generic cialis 20mg uk brand cialis nl cialis prices in england only now cialis 20 mg canadian discount cialis can i take cialis and ecstasy tadalafil tablets cialis generique cost of cialis per pill
Cialis 20 mg
شنبه 7 مهر 1397 09:44 ب.ظ

Kudos. A lot of data!

where cheapest cialis side effects for cialis cialis great britain achat cialis en itali cialis 100 mg 30 tablet viagra or cialis precios de cialis generico cialis reviews tadalafil tablets cialis pas cher paris
buycialisonli.com
شنبه 7 مهر 1397 06:15 ب.ظ

Thank you. Loads of info.

cialis 100mg suppliers overnight cialis tadalafil achat cialis en europe preis cialis 20mg schweiz cialis kaufen cialis cipla best buy i recommend cialis generico precios cialis peru purchasing cialis on the internet cialis kamagra levitra
Cialis canada
جمعه 6 مهر 1397 05:50 ب.ظ

Cheers! Lots of postings!

canadian drugs generic cialis cialis generico lilly purchase once a day cialis generic cialis review uk buy generic cialis generic low dose cialis prix cialis once a da tadalafil generic generic cialis 20mg tablets cialis manufacturer coupon
buycialisky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:33 ب.ظ

Amazing all kinds of valuable knowledge!
cialis lilly tadalafi generic cialis 20mg uk cialis vs viagra canadian cialis get cheap cialis prezzo di cialis in bulgaria prices on cialis 10 mg venta cialis en espaa buy cialis online cheapest cialis 5 mg buy
cialisyoues.com
جمعه 23 شهریور 1397 05:19 ب.ظ

Appreciate it. Numerous material.

how do cialis pills work cialis 20 mg cost where to buy cialis in ontario buy generic cialis cialis from canada best generic drugs cialis cialis vs viagra cialis tablets for sale are there generic cialis generic cialis in vietnam
http://eddrugsgeneric.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:00 ق.ظ

Cheers, Numerous advice.

cialis sans ordonnance cialis mit grapefruitsaft cialis super kamagra cialis generico lilly where to buy cialis in ontario cialis alternative safe dosage for cialis click here to buy cialis pastillas cialis y alcoho generic cialis levitra
http://canadianpharmacytousa.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:13 ب.ظ

You actually stated this wonderfully.
Canadian Pharmacy USA canadian pharmaceuticals online canadian pharmacy uk delivery canada online pharmacies reviews canadian online pharmacies reviews canada medication cost rx from canada canadian pharmacies stendra canada medications information canada online pharmacies for men
buycialisonla.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:03 ق.ظ

Perfectly voiced genuinely. .
where can i buy sildenafil online buy cheap viagra generic online buy viagra overnight delivery vigara buying viagra without prescription buy viagra without prescription can you purchase viagra online where to buy viagra online without prescription buy brand viagra how to purchase viagra online
Cialis prices
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:27 ب.ظ

Thanks a lot. A lot of information.

where cheapest cialis only best offers 100mg cialis cialis prezzo al pubblico non 5 mg cialis generici side effects for cialis cialis generic venta de cialis canada only best offers 100mg cialis generic cialis in vietnam cialis name brand cheap
http://cialisonli.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:53 ب.ظ

With thanks, A lot of advice.

buy cialis online nz generic for cialis generic cialis in vietnam cialis farmacias guadalajara how does cialis work chinese cialis 50 mg cialis online cialis generic availability cialis generic availability cialis generico postepay
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:21 ق.ظ

Cheers, Quite a lot of information.

non 5 mg cialis generici legalidad de comprar cialis cialis tablets for sale low dose cialis blood pressure american pharmacy cialis brand cialis nl cialis for sale south africa cialis 100 mg 30 tablet 5 mg cialis coupon printable when can i take another cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30